GTB of the Online Shop

Các điều khoản và quy định chung về kinh doanh

Các điều khoản và các quy định chung về hoạt động kinh doanh của Curaden quốc tế AG (từ sau trong văn bản này gọi là “người bán”);
Có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2010

1. Các nhận xét chung

1.1. Những điều khoản và quy định phải có hiệu lực bắt buộc nếu chúng được tuyên bố rõ trong đơn đề nghị hoặc trong xác nhận đơn hàng. Tất cả các điều khoản và các quy định khác của người mua phải có hiệu lực chỉ nếu chúng được chấp nhận rõ ràng bằng văn bản bởi người bán và người mua.

1.2. Tất cả các thỏa thuận và các giấy tờ tuyên bố liên quan về mặt pháp lý bởi các bên trong hợp đồng là chỉ có giá trị nếu được thực hiện bằng văn bản.

1.3. Nếu bất kỳ quy định của những điều khoản và các quy định chung được chứng minh là không có giá trị toàn bộ hay một phần, các bên tham gia trong hợp đồng phải thay thế các quy định đã đề cập như trên bằng các quy định mới có nội dung gần nhất trong ngữ cảnh kinh tế và pháp lý phù hợp.

2. Các đơn hàng

2.1. Tất cả các đơn hàng phải bằng văn bản mới được coi là có giá trị.

2.2. Người bán đựơc quyền yêu cầu người mua cung cấp các chứng từ bảo đảm (ví dụ bảo đảm của ngân hàng, L/C xác nhận không được chuyển giao hoặc thanh toán trước)

2.3. Việc sửa chữa đối với và/hoặc hủy bỏ đơn hàng cần tới sự đồng ý bằng văn bản cuả người bán. Chi phí được gây ra bởi việc thay đổi hoặc hủy bỏ bởi khách hàng phải được đáp ứng bởi người mua.

3. Giá cả

3.1. Giá cả được tính dựa trên danh sách giá/báo giá của người bán có giá trị tại thời điểm biên nhận của đơn hàng.

3.2. Giá cả được báo giá là giá net theo mệnh giá đồng Việt Nam, chưa bao gồm khấu hao (như là hoàn lại hoặc giảm thiểu), và bao gồm VAT, nhưng không tính các khoản nghĩa vụ phải nộp hải quan và các khoản nhập khẩu.

3.3. Các lỗi và việc loại bỏ đươc loại trừ

4. Việc giao hàng

4.1. Sản phẩm đặt hàng phải được giao theo đúng với thông tin do người bán cung cấp trong phần xác nhận đơn hàng.

4.2. Chi phí giao hàng phải do người mua chịu và được tính riêng. Việc giao hàng từng phần do sự thiếu hụt sản phẩm khi mua sẽ được miễn phí giao hàng.

4.3. Người mua không được quyền hủy bỏ hợp đồng hoặc yêu cầu đòi bồi thường hợp đồng trường hợp ngày giao hang bị chậm trễ.

4.4. Dựa theo tình trạng có sẵn của sản phẩm, tất cả các sản phẩm phải được giao trực tiếp và không bị trì hoãn. Thời gian giao hàng trong phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam được tính từ 1 đến 5 ngày làm việc, tùy theo khu vực địa lý. Nếu sản phẩm không có sẵn trong thời gian đặt hàng, người mua sẽ được thông báo bằng email về tình trạng thời gian giao hàng kỳ vọng đến địa chỉ email người mua cung cấp.

4.5. Sự kiện bất khả kháng (chiến tranh, đình công, cháy nổ, cấm nhập khẩu, tang thuế, hạn chế nhập khẩu..) cho phép cả hai bên hủy hợp đồng nếu thấy tình hình hiện tại nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước một cách hợp lý về tình huống bất ngờ này vào thời điểm hợp đồng hoặc không thể tránh hay vượt qua tình huống này.

4.6. Người bán được quyền thực hiện việc giao hàng từng phần theo số lượng tham khảo ban đầu của người mua.

5. Bản quyền

5.1. Tất cả logo, hình minh họa và các thông báo thuộc về sở hữu của công ty Curaden International AG và phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm sở hữu bản quyền.

5.2. Nghiêm cấm việc sao chép tất cả tranh ảnh, logo, câu chữ, báo cáo hay các chương trình trình bày trên những trang này do chính Curaden International AG phát triển nếu không có sự đồng thuận của chúng tôi hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Tất cả quyền lợi đều được bảo lưu.

6. Than phiền

6.1. Tất cả khiếu nại phải được thực hiện trong vòng 14 ngày kể từ khi giao hàng tại xưởng của người bán. Nếu không thì hàng hóa được coi là không có khiếm khuyết và được người mua chấp nhận.

6.2. Người bán được quyền lựa chọn việc thay thế hoặc hoàn trả tiền cho những hàng có lỗi. Trách nhiệm của người bán được giới hạn trong từng trường hợp với số lượng được ghi trên hóa đơn với các sản phẩm có lỗi.
Tất cả các khiếu nại của người mua dù dựa trên cơ sở pháp lý nào, đặc biệt các khiếu nại không trình bày cụ thể đối với thiệt hại, giảm trừ hay việc hủy bỏ hợp đồng thì đều được loại trừ, trừ khi người mua đề cập rõ ràng về tình trạng cụ thể của những hỏng hóc xảy ra. Trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng đều không có quyền khiếu nại đòi bồi thường tổn thất do bất kỳ người nào khác gây ra hoặc những sản phẩm khác mà không phải là sản phẩm mua tại trang thương mại điện tử này.

6.3. Người bán sẽ cung cấp hàng hóa với chất lượng hoàn hảo. Những thay đổi nhỏ bên ngoài liên quan đến độ dày, màu sắc, kích cỡ và cân nặng không được coi là lỗi hàng hóa.

6.4. Đối với giai đoạn cho đến khi kết thúc ngày hết hạn đóng gói hay ngày sử dụng, người bán bảo đảm rằng hàng hóa được giao nguyên vẹn thông qua vận chuyển, hướng dẫn sử dụng cụ thể và lưu trữ đúng cách. Bất kỳ việc bảo đảm hay trách nhiệm nào khác, đặc biệt và các thiệt hại phát sinh đều được loại trừ rõ ràng, nếu như được chập nhận hợp pháp.

7. Việc thanh toán và sử dụng thẻ tín dụng

7.1. Giá sản phẩm được thông báo là giá cuối cùng, đã bao gồm 10% VATvà phí tái tạo đối với bản chải đánh răng sóng âm hoặc bàn chải điện. Việc thanh toán giao hàng trong phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam có thể được thực hiện như sau: thẻ tín dụng (được ghi nợ khi hàng hóa được đặt hàng), Internet banking hoặc thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp khi nhận hàng.

7.2. Chúng tôi chấp nhận thẻ MasterCard, VISA và thẻ American Express. Trường hợp đơn hàng bị hủy, toàn bộ số tiền thanh toán sẽ được hoàn lại đầy đủ cho người mua. Trong trường hợp thanh toán trực tuyến, thẻ tín dụng cũng được ghi nợ khi sản phẩm được đặt hàng vẫn chưa có.

8. Việc bảo lưu quyền sở hữu

Hàng hóa được cung cấp vẫn là tài sản của Curaden International AG cho đến khi đã nhận được đầy đủ tiền thanh toán.

9. Hoàn lại

9.1. Hàng hóa được cung cấp có thể được trả lại hoặc được người mua yêu cầu đổi trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận hàng, với điều khiện hàng hóa được đóng gói nguyên vẹn và vẫn trong tình trạng mới 100% và có thể bán lại. Vui lòng gửi kèm bản photo hóa đơn mua hàng chứng từ giao nhận.

9.2. Chi phí giao hàng đối với việc hoàn lại làng được tính cho người mua.

10. Bảo hành

Người bán bảo hành 2 năm đối với các thiết bị điện. Dịch vụ bảo hành, tuy nhiên, không bao gồm các sản phẩm tiêu dùng nhanh hoặc có liên quan đến sản phẩm chạy pin, vốn có đặc tính hao mòn tự nhiên theo thời gian.

11. Luật áp dụng, thẩm quyền xét xử và nơi thực hiện hợp đồng

11.1. Tất cả các mối quan hệ pháp lý giữa các bên trong hợp đồng phải được tuân theo luật Thụy Sỹ.

11.2. Nơi xét xử duy nhất đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng này là ở Lucerne, Thụy Sỹ. Tuy nhiên, người mua được phép thực hiện việc kiện người bán tại khu vực của người bán, cụ thể trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

11.3. Nơi thực hiện tất cả nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng này là Việt Nam.

Công ty TNHH Profident
98 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam