Giao hàng

Điều khoản và quy định về giao hàng và giao nhận

Tất cả đơn hàng sẽ được giao thông qua các dịch vụ chuyển phát uy tín tại Việt Nam. Các đơn hàng sẽ được nhận theo gói bảo đảm phù hợp với nội dung đơn hàng.
Miễn phí vận chuyển toàn quốc với đơn hàng có giá trị từ 300.000đ.
Chi phí vận chuyển áp dụng đối với đơn hàng có giá trị dưới 300.000đ:
- Tại TP. HCM: 30.000đ
- Các tỉnh thành khác: 50.000đ

Ngày giao hàng được xác định là ngày ước tính phù hợp nhất và được tính dựa trên nguyên tắc công bằng và tin tưởng lẫn nhau giữa các bên cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng chúng không được đảm bảo và chúng tôi cũng không thể chịu trách nhiệm đối với trường hợp tình hình thời tiết biến đổi bất thường và những tác động không lường trước hoặc kiểm soát từ thiên nhiên.