Đầu bàn chải điện Hydrosonic

Chưa có sản phẩm trong danh mục hiện tại
Đầu bàn chải điện Hydrosonic

Đầu bàn chải sóng âm CURAPROX Hydrosonic với các sợi lông CUREN® giúp chải sạch bên trong và khoảng hở giữa các kẽ răng khó tiếp cận mà bàn chải thường không thể làm được.