Đầu bàn chải điện

1 sản phẩm
Đầu bàn chải điện

Đầu bàn chải sóng âm CURAPROX Hydrosonic với các sợi lông CUREN® giúp chải sạch bên trong và khoảng hở giữa các kẽ răng khó tiếp cận mà bàn chải thường không thể làm được.